Menu

PATENTED SOLUTION

The NOS Fender – revolutionizing CTV operations

NOS fender är produkten som revolutionerar CTV-marknaden. Fartyg med NOS-fendern jobbar i sämre väder, högre vågor och hårdare vindar med förbättrad komfort, lägre bränsleförbrukning och säkrare transfers. Fendern är framtagen efter omfattande utveckling och tester som har resulterat i signifikant förbättrad prestanda för CTVs. Fendern är högre än en standard fender och är U-formad. Det ökar anläggningsytan vilket skapar mer friktion mot boatlandingen. När fartyget trycker mot fundamentet nyper fendern tag om boatlandingen vilket ger fartyget bättre grepp. Med bättre grepp om boatlandingen kan fartyget och besättningen utföra säkrare och mer komfortabla transfers till tornet. Bättre grepp innebär också att fartyget inte behöver använda lika mycket kraft för att trycka på mot tornet för att hålla sig kvar. Detta leder till märkbart reducerad bränsleförbrukning och minskat slitage på fartygets maskiner.