Menu

NOS fender – ett resultat av innovation och erfarenhet.

NOS fender är produkten som revolutionerar CTV-marknaden. Fartyg med NOSfendern jobbar i sämre väder, högre vågor och hårdare vindar med förbättrad komfort, lägre bränsleförbrukning och säkrare transfers.

Fendern är framtagen efter omfattande utveckling och tester som har resulterat i signifikant förbättrad prestanda för CTVs. Fendern är högre än en standard fender och är U-formad. Det ökar anläggningsytan vilket skapar mer friktion mot boatlandingen. När fartyget trycker mot fundamentet nyper fendern tag om boatlandingen vilket ger fartyget bättre grepp. Det mest kritiska tillfället är när teknikerna ska transfereras från båten och klättra upp till tornet. För att genomföra en säker transfer behöver fartyget ligga så still som möjligt mot boatlandingen. Samtidigt ska fartyget klara av att utföra detta i så dåligt väder som möjligt. Med bättre grepp om boatlandingen kan fartyget och besättningen utföra säkrare och mer komfortabla transfers till tornet. Bättre grepp innebär också att fartyget inte behöver använda lika mycket kraft för att trycka på mot tornet för att hålla sig kvar. Detta leder till märkbart reducerad bränsleförbrukning och minskat slitage på fartygets maskiner.

Med NOS fender är allt detta möjligt. Den första versionen av NOS fendern utvecklades 2013 i samband med att A-klassen byggdes. För att vara mer kostnadseffektiv och flexibel uppdaterades fartygens fendrar från en hel rak fender till en u-formad fender i 5 delar för att lättare byta ut de delar som slits mest. Från den versionen har fendern utvecklats till den karaktäristiska gula fender som idag syns på en stor del av NOS flotta.

NOS fendern är anpassningsbar för att kunna passa alla typer av CTVs och kan arrangeras om för att passa olika säkerhetsavstånd vilket skiljer sig mellan olika parker och olika boatlandings.

NOS har patent på sin gula fender.

• Lägre bränsleförbrukning
• Säkrare transfers
• Ökad komfort ombord vid ”impact”
• Minskat slitage av maskiner
• Anpassningsbar efter både båt och boatlanding
• Förbättrar fartygets prestanda vid dåligt väder.